Overlijden melden

Melden overlijden

Als iemand is overleden, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand. U krijgt dan verlof om de overledene te mogen begraven of cremeren. Voor de aangifte bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente is een verklaring van overlijden nodig.

Wie stelt een verklaring van overlijden op?

Een verklaring van overlijden wordt altijd opgemaakt door een arts. Tijdens kantooruren is dat bij voorkeur de huisarts van de overledene. Daarbuiten kunt u ook uw eigen huisarts of een arts van de huisartsenpost inschakelen. Dat geldt ook als u niet weet wie de huisarts van de overledene is.

Wie doet aangifte bij de gemeente?

Vaak doet de uitvaartbegeleider aangifte van overlijden. U mag dit ook zelf doen. Op de website van de gemeente staat wat er moet worden meegenomen naar de afspraak bij het Overlijdensloket van de gemeente. Uitvaartverzorgers kunnen ook digitaal aangifte doen.

OVERLIJDEN MELDEN

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bel: 0314 – 65 22 55.

Overleden in een ziekenhuis of zorginstelling?

Als iemand is overleden in een ziekenhuis of zorginstelling, dan mag een arts die daar werkt de verklaring van overlijden opstellen.

Overleden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet een arts worden gewaarschuwd om een verklaring van overlijden op te stellen. Daarna moet tweemaal aangifte worden gedaan. In de gemeente waarin iemand is overleden én in de Nederlandse gemeente waar de overledene woonde. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen om alles goed te regelen. Het telefoonnummer van het ministerie van Buitenlandse zaken is +31 (0)70 – 348 47 70.

De nabestaanden beslissen in principe of de overledene naar Nederland moet worden gebracht voor de uitvaart, of dat hij of zij in het buitenland begraven of gecremeerd wordt.

Vragen over het melden van overlijden? Neem contact op.