Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

Veel mensen hebben het gevoel na een overlijden meteen van alles te moeten regelen. Maar het is geen probleem om in de eerste uren na het overlijden de ruimte te nemen voor uw emoties, en om tot rust te komen. Daarna neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Meld het overlijden bij de Arts

Is iemand thuis overleden? Bel dan zijn of haar huisarts (als het overdag is) of de huisartsenpost (buiten kantoortijden en in weekenden). De arts stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in.
Overlijdt iemand in een ziekenhuis of andere zorginstelling, dan schakelt het verplegend personeel een arts in.

Stap 2: Naasten inlichten

Licht de mensen in die de overledene heel na stonden. U kunt ook eerst andere naasten bellen en dan pas een arts. Volg daarin uw eigen gevoel.

OVERLIJDEN MELDEN

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bel: 0314 – 65 22 55

Stap 3: Alvast uitzoeken

Voordat u ons belt, kunt u alvast proberen na te gaan of de overledene wensen heeft vastgelegd. Heeft hij of zij een voorgesprek met een uitvaartbegeleider gehad of een wensenformulier ingevuld? Is er een codicil of wilsbeschikking? Ook kunt u alvast uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering heeft en wat het polisnummer is. Al deze informatie helpt bij het organiseren van een afscheid zoals de overledene dat wilde.

Stap 4: Contact uitvaartbegeleider

Op een emotievol moment in actie moeten komen is vaak niet eenvoudig. Uw hoofd staat nu waarschijnlijk helemaal niet naar praktische zaken. En tegelijk voelt u misschien sterk de behoefte om alles perfect te doen, omdat je een afscheid nu eenmaal niet kunt overdoen. Dan geeft het rust om te weten dat wij u stap voor stap door de dagen tot aan de begrafenis of crematie loodsen. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij u bij het organiseren van een waardevol afscheid die de persoonlijke invulling heeft die u wilt. Wilt u dat wij meteen komen? Of maakt u liever een afspraak voor later die dag of de volgende dag? Dat is aan u. Bel gerust om te overleggen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 0314 – 65 22 55.

Een overlijden melden? Bel ons op tel. 0314 – 65 22 55. We zijn dag en nacht bereikbaar.